องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


สำรวจภาษีที่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566


วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.ขามสมบูรณ์ ได้ลงสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ  2566  ณ ศาลากลางบ้านขาม บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลขามสมบูรณ์

2023-03-21
2023-03-18
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-10
2023-02-28