องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


เปิดตลาดนัดวิถีชุมชน คนขามสมบูรณ์


วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 นายองอาจ  ขอศรีกลาง นายก อบต. นายสมยศ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง รองนายก นายมนตรี เกิดมะม่วง รองนายก นางศศิธร ภักดีแก้ว เลขานุการนายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. อสม. ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.รพ.สต. และพนักงาน อบต. ได้ร่วมเปิดโครงการตลาดนัดวิถีชุมชน  คนขามสมบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายนิติพัฒน์  ขอดทอง  นายอำเภอคง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดวิถีชุมชน คนขามสมบูรณ์

2024-03-01
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-27
2024-02-25
2024-02-23
2024-02-23
2024-02-23
2024-02-22