องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ตัดต้นไม้ หมู่ที่ 12


 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 พนักงานองคค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้ไปตัดต้นไม้ตามสายไฟถนน หมู่ 12 บ้านพะงาดเหนือพัฒนา ตำบลขามสมบูรณ์ 

2023-03-21
2023-03-18
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-10
2023-02-28