องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาทักษะและเตรียมสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ


      เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะและเตรียมสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน (ศฑน.) อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 104  คน  
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18