องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ


วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565  นายองอาจ ขอศรีกลาง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์) ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 12 ราย
 

2022-08-05
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-01
2022-08-01
2022-08-01
2022-07-27
2022-07-22
2022-07-12
2022-07-11