องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
 


ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019


วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบุรณ์ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่บ้านนางนิ่ม และบ้านนางเป บ้านโจด ม.4 ตำบลขามสมบุรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
 

2022-08-05
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-01
2022-08-01
2022-08-01
2022-07-27
2022-07-22
2022-07-12
2022-07-11