องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงาน ประจำปี พ.ศ.2559


   เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงาน ณ วัดบ้านโจด ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายแดง ชุดกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เป็นผู้เปิดงาน พร้อมสมาชิกสภาฯ อบต. พนักงาน อบต. นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวประมาณ 100 คน มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรมเทศนา และร่วมพัฒนาวัด ฯลฯ 
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18