องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019


วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 พนักงานสังกัดกองสาธารณสุขพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ลงพื้นที่ออกฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลขามสมบูรณ์ ทั้ง 13 หมู่บ้าน 

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18