องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3


 

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยพนักงาน ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง  หมู่ที่ 3 บ้านสระหลวง ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-11
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08