องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและตัดต้นไม้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่สามัคคี


วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยพนักงาน ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และตัดต้นไม้ที่ขึ้นพันสายไฟฟ้า หมู่ที่ 10 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18