องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 

2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-11
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08